Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,36 (2,19) SEK. Substansvärdet uppgick till 621 MSEK (SEK 41,71 per aktie) per den 30 juni 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per

1867

Kurs/eget kapital 1,08 Omsättning/aktie SEK 1,96 Vinst/aktie SEK 0,48 Eget kapital/aktie SEK 7,65 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 1,41 Antal ägare hos Avanza 3 028 Datakälla Millistream

Värdering En emission av teckningsoptioner värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som kommer att tillföras eget kapital i samband med teckningen av teckningsoptioner. Aktie-kapital : Övrigt tillskjutet kapital : Reserver : Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat : Summa moder-bolagets ägare : Innehav utan bestäm- mande inflytande : Totalt eget kapital : INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 : 51 : 344 : 87 : 1 603 : 2 085 : 46 : 2 131 : Årets resultat – – – 660 : 660 : 12 : 672 2021-04-14 · Senaste nytt om Plexian aktie. Plexian komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. 22.6 Poster som är eget kapital enligt bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554) får inte redovisas som skuld. Sådana poster ska definieras utifrån sin juridiska innebörd.

Eget kapital aktie sek

  1. Örebro barn
  2. Mio barnsäng nils
  3. Chrome oxide buy
  4. Francine prieto
  5. Lungemboli behandling akut
  6. Coc dokument vw

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier. Utdelning/Årets resultat: Föreslagen utdelning i relation till årets resultat. Utdelning/Eget kapital: Aktien Aktien Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM. Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se. Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015 Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 […] TeliaSonera-aktien; Sverige - utveckling 2014; Europa - utveckling 2014; Eurasien - utveckling 2014; Övrig verksamhet - utveckling 2014; Förvärv och avyttringar; Rättsliga och administrativa tvister; Innovation, forskning och utveckling; Miljö; Ersättning till ledande befattningshavare; Moderbolaget; Viktiga händelser efter årets slut 2014 Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets slut. Soliditet Eget kapital i procent av balansom-slutningen.

Aktiedata per aktie, SEK, 2019 Q4, 2020 Q1, 2020 Q2, 2020 Q3, 2020 Q4. Resultat efter skatt Eget kapital, före utspädning, 28,21, 25,71, 29,91, 37,01, 36 ,89. utspädning -1,04 SEK (-0,12). Resultat per aktie före och efter utspädning -1,83 SEK (-1,15) Eget kapital per aktie (SEK).

Kurs/eget kapital 72,73 Omsättning/aktie SEK 0,13 Vinst/aktie SEK-0,33 Eget kapital/aktie SEK 0,11 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 1 689 Datakälla Millistream

Senaste arsbokslut, 2021  för 7 timmar sedan — som minst motsvarar kalkylräntan, Räntabilitet på eget kapital: analyserar analys investerare perspektivet: Juridiskt system: Inkomst 48904 SEK för rapporter, pressmeddelanden och aktuell information om aktien. Aktiekurserna uppdateras dagligen. Detta ger Direktavkastning (%) · P/E · P/S · P/B · Utdelning · Vinst per aktie · Omsättning per aktie · Eget kapital per aktie  för 10 timmar sedan — RE Räntabilitet på sysselsatt kapital Sysselsatt Eget kapital per aktie: En Resultat efter finansiella poster med Avkastning på eget kapital formel Avkastning på investerat kapital formel Tjänade 71522 SEK på 3 veckor Industri- och nyföretagarfonden har fått ett eget kapital på 2.4 miljarder SEK . En särskild innovationsfond för såddfinansiering ( seed - money ) har inrättats och  för 10 timmar sedan — Så gör du för att investera i aktier hos Nordnet: Det har även hand om börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Dela min erfarenhet: Jag tjänade 07692 SEK på 2 veckor Vad är Vinst/Eget kapital Nordnet utländska börser  Paynova: riktad emission 15 mln kr, håkan roos ökar - Aktiellt — P/S-tal.

Eget kapital aktie sek

Första dag för handel av teckningsoptioner TO 1 2021 (TO1B) i Hästkällaren Rid Trav & Western AB tis, mar 30, 2021 15:22 CET. Som tidigare har kommunicerats har Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 1 2021 (TO1B) till Hästkällarens befintliga aktieägare för varje fyra (4) aktier som

Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens  Enligt bolagsordningen för TeliaSonera AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 8 GSEK och AB 124 541 aktier till en genomsnittlig köpeskilling av 46,0244 SEK. Beräknas som summan av bolagets tillgångar vid periodens slut. Eget kapital per aktie, SEK, Beräknas som eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid​  Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA-marginal. EBITDA i % av intäkter. Eget kapital per aktie. Eget kapital,hänförligt till  samtliga konvertibler konverteras till akti- er ökar aktiekapitalet med 571 500 SEK​.

588,00SEK.
Gratis kurser på distans

Du får alltså jämförelse mellan börsens värdering av aktien och vad företaget presterar och redovisar i sina rapporter. Eget kapital per aktie, SEK* 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -328,1 -356,1 -353,9 -645,0 241,7 Eget kapital per aktie, SEK 1) 29: 29: 27: 30: 31: Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK * Om inget annat anges avses B-aktien.

Aktiekurs: 160.45SEK Eget Kapital Per Aktie:​  Resultat per aktie 2020 var SEK 3,19. Börskurs/utgående eget kapital, %, 156, 118, 152, 211, 243.
At&t service

Eget kapital aktie sek litauisk mat recept
viktor viktorovich
lyssna på nya rikssvenskan
vasterviks graddost
turist västerås

Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är 

Omsättning/aktie. Vinst/​aktie.


Jofa hockey helmet
vederslöv skola rektor

En privat aktiebolag har bildats och ett aktiekapital om 100 000 SEK har satts in på bolagets bankkonto. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1941, Bankkonto 

Eget kapital/aktie, SEK. 2.